Bij verhindering


Indien een afspraak niet kan worden nagekomen, dient deze minstens 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Je kunt annuleren via mail of per telefoon (06-42268717). Bij te laat mailen of bellen of niet verschijnen op de afspraak kunnen kosten in rekening gebracht worden.


Tarief

Carans Counseling en Coaching hanteert een tariefstelling van 79 euro per sessie (94 euro per sessie indien er sprake is van een avondafspraak, ingaande vanaf 18.00 uur en 109 euro per sessie indien de afspraak in het weekend plaatsvindt). Avond- en weekendafspraken zijn slechts incidenteel en in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Carans Counseling en Coaching is hierin bepalend en kan zonder opgaaf van reden weigeren om een avond- of weekendsessie af te spreken. De hierboven genoemde bedragen zullen ieder jaar automatisch per 1 januari met een euro worden verhoogd. Hierover krijgt de cliënt geen extra melding.

Hier kun je het
vergoedingenoverzicht vinden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Deze lijst geeft een indicatie en is niet bindend. Informeer altijd bij jouw zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden en de premie.


Privacyreglement, geheimhouding en klachtenregeling

  • Carans Counseling en Coaching voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor het opvragen en bewaren van persoonlijke gegevens heeft Carans Counseling en Coaching een privacy-protocol.
  • Cliënt gaat ermee akkoord dat zijn / haar casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken in intervisie en/of supervisie. De intervisanten en/of supervisor hebben uitsluitend indirect zicht op de inhoud en vorm van de uitgevoerde counseling-coaching, evenals op het effect daarvan. De counselor / coach, alsmede collega’s, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.
  • Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.
  • Wanneer de cliënt feedback heeft over de counselor of coach en/of de vorm van de behandeling, benadering of aanpak, zal de cliënt dit als eerste aan zijn counselor of coach zelf willen mededelen. Wanneer dit niet leidt tot een genoegzame oplossing kan de cliënt zich met de vraag, feedback of de klacht uitsluitend en schriftelijk wenden tot de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) waarbij de counselor / coach is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met de cliënt opnemen. Deze informatie zal door alle betrokkenen partijen vertrouwelijk worden behandeld.
  • Carans Counseling en Coaching houdt zich aan het vastgestelde klachtenreglement van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie gezondheidszorg. Dit reglement kunt u opvragen bij Carans Counseling en Coaching. Meer informatie met betrekking tot klachten kunt je hier vinden.

Klik hier voor het privacyreglement van deze website.
Klik
hier voor het Privacy-protocol van Carans Counseling en Coaching.


Stacks Image 32
Stacks Image 35